OS100 : OpenStack Bootcamp I (September)

OS100 : OpenStack Bootcamp I (September) September 21-23, 2018 at CAT Tower (Bangrak) OS100 : OpenStack Bootcamp I (September) September 21-23, 2018 at CAT Tower (Bangrak) OS100 : OpenStack Bootcamp I (September) ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส OS100 : OpenStack Bootcamp I เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ผ่านมา พวกเรา ผู้บริหาร วิทยากร ตลอดจนพนักงานบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจ  เข้าร่วมในการเรียนและ Workshop ตลอดทั้งสามวัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้ที่พลาดคอร์สนี้ไป เรายังมี คอร์ส…