depa ใจดี จัดโครงการ depa Mini Transformation Voucher ให้ SMEs ทั่วไทย รับสูงสุด 10,000 บาท!!

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ที่อยู่บริษัทจดทะเบียน ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือ ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ประกอบการ SMEs กับทุนสนับสนุนจากโครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ depa  Mini Transformation Voucher โครงการที่ทาง depa ได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าจังหวัดชลบุรี สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจ โดยให้ทุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำใบเสร็จที่ใช้บริการในกลุ่มธุรกิจข้างต้นไปรับเงินคืนได้สูงสุดถึง 10,000 บาท ซึ่ง Nipa.Cloud เป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพียงคุณใช้บริการ Public Cloud แพ็กเกจใดก็ได้ 6 เดือนขึ้นไป ก็สามารถนำใบเสร็จของเราไปรับเงินจากโครงการฯ ได้ทันที โดยแบ่งเป็นภูมิภาค ขึ้นอยู่กับที่อยู่บริษัทจดทะเบียน จำนวนทุนและพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน 1. ภาคกลาง,ตะวันตก,ตะวันออก นอก EEC (80 ทุน) ระยะเวลาโครงการ :…