Data Science

Data Science ปรับข้อมูลเป็นมูลค่าบน Cloud Server

Data Science กับการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นมูลค่าบน Cloud Server ‘Data Science’ หรือ ‘วิทยาศาสตร์ข้อมูล’ เป็นวิธีการที่ใช้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทั้ง ข้อมูลที่มีโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง ที่มีอยู่ภายในฐานข้อมูลขององค์กร โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติ ไปจนถึงกระบวนการ Machine Learning บน Cloud Server ซึ่งในองค์กรส่วนใหญ่แล้ว ‘Data Scientist’ หรือ ‘นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล’ นั้น ทำงานเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นมูลค่า เพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมๆ กับลดต้นทุน เพิ่มความไหลลื่นทางธุรกิจ และช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการทำงานบน Cloud Server นั่นเอง   Data Scientist ทำงานอย่างไร?   หลายๆ องค์กรที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี ‘Big Data’ แน่นอนว่าต้องมีคนที่เข้ามาควบคุมนั่นคือ ‘นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล’ หรือ ‘Data Scientist’ ซึ่งต้องทำหน้าที่ควบคู่กับการทำงานของอีก 2 ฝ่าย คือ ‘Data Analyst’…

OpenStack อนาคตของซอฟต์แวร์ในยุค ‘Open Infrastructure’

OpenStack อนาคตของซอฟต์แวร์ในยุค ‘Open Infrastructure’

 OpenStack คือ แพลตฟอร์มที่สามารถควบคุมทรัพยากรเสมือนจริง (Virtual Resource) เพื่อสร้างและจัดการ Cloud Computing ได้ทั้ง Public Cloud และ Private Cloud ด้วยเครื่องมือบน OpenStack ซึ่งเรียกว่า “โปรเจ็กต์“ (Project) ในการสร้างการจัดการบริการคลาวด์ (Cloud Services) ซึ่งประกอบไปด้วย การประมวลผล (Compute), เครือข่าย (Network), พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage), การระบุตัวตน (Identity) และ ฟังก์ชันพร้อมติดตั้ง (Image) โดยสามารถพัฒนา Cloud Computing ได้มากกว่าหนึ่ง “โปรเจ็กต์” (Project) ที่สามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคลาวด์ที่มีความแตกต่างตามการใช้งานได้   ในการจำลองทรัพยากรต่างๆ บน OpenStack เช่น ที่เก็บข้อมูล (Storage Cloud), ตัวคำนวณบนคลาวด์ (instance cloud), CPU หรือ RAM จะแยกส่วนกับแอปพลิเคชันของผู้จำหน่ายที่หลากหลาย โดยใช้ชุดการเขียนแอปพลิเคชัน (APIs) ที่สอดคล้องกัน เพื่อสร้างทรัพยากรเสมือนและเครื่องมือประมวลผลคลาวด์มาตรฐานที่สามารถดูและโต้ตอบระบบได้โดยตรง   ‘OpenStack’ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มี Community ร่วมกันพัฒนา   ความเปลี่ยนแปลงของ OpenStack ในการจัดการแพลตฟอร์มครั้งใหม่ ด้วยชุดความคิดในการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ ที่เรียกว่า ‘โครงสร้างพื้นฐานแบบเปิด’ หรือ ‘Open Infrastructure’ ในการประชุม OpenStack Summit ครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนเมษายน 2019 ที่ผ่านมาและอัปเดตความคืบหน้าของการทำงานที่มีการจัดการกับความท้าทายเกิดขึ้น   OpenStack เป็น Open Source ที่พัฒนาขึ้นโดย OpenStack Foundation สุดยอดโครงสร้างพื้นฐานที่เห็นว่าการแบ่งปันชุดข้อมูลและการเข้าถึงเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้และชุมชน Open Source ซึ่งมีความเคลื่อนไหวในการอัปเดตข้อมูลต่างๆ ทุก 6 เดือน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานองค์ประกอบใหม่ๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มทั้งด้านประสิทธิภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัยสำหรับการสร้าง Public Cloud และ Private Cloud ที่เหมาะสม   OpenStack อนาคตของซอฟต์แวร์ในยุค ‘Open Infrastructure’   ในการประชุม OpenStack Summit จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลำดับความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของ OpenStack โดยมีความมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้แนวโน้มของเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่ปัญหาที่ผ่านของ OpenStack คือการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะสร้างการบูรณาการที่ดีขึ้นต่อไป   Jonathan Bryce (Executive Director,…

Cloud Computing

ทำไมต้องใช้ Cloud Computing

ทำไมต้องใช้ Cloud Computing Cloud Computing หรือระบบการประมวลผลและหน่วยจัดเก็บข้อมูลรูปแบบออนไลน์ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ และลดต้นทุนในการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีบริการทั้งรูปแบบเครือข่ายส่วนตัว (Private Cloud), เครือข่ายสาธารณะ (Public Cloud) และใช้งานเครือข่ายแบบผสมผสาน (Hybrid Cloud)   เข้าใจง่ายๆ Cloud Computing คือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์แบบออนไลน์จากผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงสามารถกำหนดทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระตามความต้องการ และลดต้นทุนด้วยระบบคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงนั่นเอง   ประเภทของ Cloud Computing   Public Cloud เป็นระบบคลาวด์ที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้ามาใช้งานทรัพยากรในการสร้างเครือข่าย หรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง Hardware และ ซอฟต์แวร์ ซึ่งรูปแบบบริการก็จะมีความแตกต่างกันออกไปของแต่ละผู้ให้บริการคลาวด์ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าบริการแบบตามการใช้งานจริงเป็นรายชั่วโมง   Private Cloud เป็นระบบคลาวด์แบบปิดที่มีเฉพาะคนในองค์กรสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ โดยที่ระบบข้อมูลและ Software จะการจัดเก็บและป้องกันที่ปลอดภัยบน Data Center ของผู้ให้บริการ ซึ่งองค์กรสามารถใช้งานหรือปรับเปลี่ยนระบบได้อย่างอิสระ   Hybrid Cloud…

migrate to local cloud

Migrate to Local Cloud ใช้งานคลาวด์ในประเทศดีกว่าอย่างไร ?

Migrate-to-Cloud ย้ายมาใช้งาน Cloud ดีกว่าอย่างไร ?    Cloud Computing ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงสามารถตอบโจทย์การทำงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีมีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยหลายๆ ธุรกิจก็ให้ความสนใจกับการทำงานของคลาวด์ แต่ระหว่างคลาวด์ในต่างประเทศ และ Local Cloud ที่มีความแตกต่างกัน น่าสนใจอย่างไร ? และดีกว่าอย่างไร ?   Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก คาดว่าองค์กรต่างๆ จะย้ายแอปพลิเคชันจากใน On-premise ไปยัง Public Cloud มากขึ้น (Migrate to Cloud) เพื่อใช้งานบริการที่มีผู้ให้คำแนะนำและการช่วยเหลือเรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์ในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   นักวิเคราะห์จาก Gartner ระบุว่าธุรกิจต่างๆ กว่า 1 ใน 5 จะมีการจัดการโดยนำระบบโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service หรือ IaaS) มาใช้ในการทำงานของอุตสาหกรรมและธุรกิจมากขึ้น โดยคาดว่า ภายในปี 2022 จะมีการลงทุนกับบริการทางด้าน Public…