SLA Change Notice

SLA Change Notice To All Customer: To provide even better customer service and comply with our applicable standards, we’re changing and updating our Service Level Agreement (SLA). This notice describes the changes to SLA. The Changes are beneficial to you and will be in effect on September, 26th 2021 onwards. You can find the link…

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการ Service Level Agreement (SLA)

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการ (SLA) เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทนำมาปรับใช้อยู่เสมอ ประกาศฉบับนี้จึงต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการที่จะเกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อท่าน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงเอกสารมาตรฐานการให้บริการฉบับปรับปรุงได้ที่ https://www.nipa.cloud/sla/ มาตรฐานการให้บริการฉบับใหม่จะถูกเปลี่ยนแปลงให้ได้มาตรฐานมากขึ้น มีการพัฒนาและปรับปรุงให้การบริการ และการดำเนินงานของเราสามารถวัดผลได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด และเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้ ลำดับความสำคัญของการจัดการเหตุอุบัติการณ์ เปลี่ยนแปลงจาก High, Medium, Low เป็น Critical (Security Incident), High, Medium และ Low. ลำดับความสำคัญของการจัดการคำร้องขอ เปลี่ยนแปลงจาก High, Medium, Low เป็น High, Medium, Low และ Planned. ระยะเวลาการตอบกลับสำหรับเหตุอุบัติการณ์และคำร้องขอทุกระดับ เปลี่ยนแปลงจาก ภายใน 12 ชั่วโมง เป็น ภายใน 30 นาที…

ลดต้นทุนด้วยระบบ cloud

NIPA Cloud” คลาวด์สัญชาติไทย ที่ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณได้มหาศาล กรณีศึกษา: กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส (KTBCS)

ในปัจจุบันภาพรวมเทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้งานมากขึ้นและชัดเจนในช่วงโควิด-19 อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน แต่มักเป็นการพึ่งพาโครงสร้างเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มมีการปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศเพื่อลดต้นทุนจากการไปใช้เทคโนโลยีคลาวด์จากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง NIPA Cloud สามารถช่วยลดต้นทุนให้ธนาคารกรุงไทยได้มากถึงกว่าร้อยล้านบาทต่อปี NIPA Cloud เบอร์ 1 ในวงการ Cloud Technology เมืองไทย รุกงานมูลค่ากว่า 120 ล้านจากกรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส (KTBCS) ในเครือธนาคารกรุงไทย ในการจัดทำโครงสร้างไอทีด้าน Cloud Infrastructure และ Cloud Management Software เพื่อสอดรับกับแผนพัฒนา Vayu Cloud รวมทั้งหมด 5 โครงการ เป็นระยะของสัญญารวม 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารกรุงไทยสามารถลดต้นทุนด้านไอทีด้วยการย้ายขึ้นคลาวด์ได้มากถึงปีละกว่าร้อยล้านบาท นายอภิศักดิ์ จุลยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิภาเทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud เปิดเผยเป็นครั้งแรก ในวันที่ 27 กรกฎคมที่ผ่านมา…

“นิภาคลาวด์” คลาวด์สัญชาติไทย จับมือกับ GIGABYTE เปิดตัว Enterprise Public Cloud สู้ Global Clouds

นิภาคลาวด์ (NIPA Cloud) ได้เปิดให้บริการ Public Cloud และ Private Cloud  มากว่า 4 ปี โดยมีเป้าหมายหลักคืออยากให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีคลาวด์ในราคาที่จับต้องได้ และพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติให้น้อยที่สุด บริษัทจึงได้คิดค้นทำการวิจัยและพัฒนาระบบคลาวด์ด้วยตนเองจาก OpenStack ซึ่งเป็น Open Source Software ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้ที่มีความต้องการใช้งานคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่โดดเด่นของ NIPA Cloud คือการเป็นผู้ติดตั้ง VAYU Cloud ซึ่งเป็น Private Cloud ให้กับธนาคารกรุงไทย (KTBCS) มากถึง 3 Clusters ในปี 2021 นี้ บริษัทเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพของ Public Cloud และคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดคลาวด์ในประเทศ ด้วยการเปิดตัว NIPA Enterprise Public Cloud ซึ่งสามารถทลายข้อจำกัดของ Public Cloud วงเดิมในหลายด้าน อาทิเช่น รองรับการใช้งาน Multi-site…