Open Infrastructure Foundation องค์กรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ OpenStack Cloud

มารู้จัก Open Infrastructure Foundation องค์กรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ OpenStack Cloud ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราจึงจำเป็นต้องมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมกับสิ่งใหม่อยู่เสมอ เช่นเดียวกับกลุ่ม OpenStack Foundation ที่ได้มีการวางแผนว่าในการยกระดับตัวเองจากคลาวด์ที่พัฒนามาจาก OpenStack Infrastructure-as-a-Service สู่ความหลายหลายทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น (cloud open source) และทำการเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น Open Infrastructure Foundation Open Infrastructure Foundation คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ open source community ในการสร้าง tools infrastructure operations ที่จำเป็นสำหรับ Data Center Clouds, 5G, Edge, Containers, CI/CD และอื่น ๆ จุดประสงค์ที่มีการเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากองค์กรมีความต้องการเพิ่มความชัดเจนในเส้นทางที่ต้องการเดินไปข้างหน้า และอยากให้ทุกคนรับรู้ถึงความแตกต่างจากกลุ่ม Cloud Native Computing Foundation…

Database คืออะไร

Database คืออะไร? แล้ววิวัฒนาการของ Database เป็นอย่างไร

Database คือ กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กัน ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยมีซอฟต์แวร์เข้ามาควบคุมการทำงาน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MICROSOFT เข้าร่วมเป็นสมาชิก OPENSTACK CLOUD

Microsoft เข้าร่วมเป็นสมาชิก OpenStack cloud สัญญาณแห่งยุคทองของ Open Source

OpenInfra Foundation (ชื่อเดิม OpenStack Foundation) ได้ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคลาวด์เทคโนโลยีด้าน Open-sourceอย่างเป็นทางการแล้ว

ย้าย server ขึ้น cloud

ประโยชน์ของการย้ายขึ้นคลาวด์และการย้ายขึ้นคลาวด์ของภาคธุรกิจ

อ้างอิงจาก Whole cloud forecast ของ International data corporation (IDC) มีการคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคลาวด์จะทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ.2024 เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยใช้บริการคลาวด์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการหลายคนเข้าใจผิดว่าคลาวด์เป็นแค่ที่เก็บข้อมูล และเป็นการใช้งานแบบครั้งเดียวจบ ด้วยความคิดแบบนี้ทำให้ความน่าสนใจในการย้ายข้อมูลขึ้นคลาวด์หมดไปอย่างรวดเร็ว และทำให้หลายองค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลและเวลาในการทำงานที่มากเกินความจำเป็น จากงานวิจัยล่าสุดของ Accenture พบว่า คนที่มองว่าการย้ายขึ้นคลาวด์เป็นแค่การลดต้นทุนเพียงแค่ครั้งเดียว กำลังสูญเสียข้อได้เปรียบทางธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากระบบคลาวด์นั้นเป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับขนาดได้ และเป็นการรวมทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล คน คู่ค้า กระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ การบริการ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ความยืดหยุ่นของระบบคลาวด์ทำให้ธุรกิจสามารถลองผิดลองถูกในต้นทุนที่ถูกลงได้ ไม่ว่าธุรกิจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการโยกย้ายขึ้นระบบคลาวด์หรืออยู่ในช่วงที่ทำมาได้สักพักแล้ว การเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อใช้ระบบคลาวด์เป็นสิ่งสำคัญ ก่อนจะย้ายข้อมูลขึ้นคลาวด์ นี่คือหลักการ 4 ข้อที่คุณควรคำนึงถึง 4 ข้อหลักที่คุณต้องคิดก่อนย้ายข้อมูลขึ้นคลาวด์ รู้ก่อนว่าต้องการใช้คลาวด์เพื่อทำอะไรในองค์กรของคุณ : วิกฤตโควิด 19 ทำให้ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีดูมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางธุรกิจแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ์การใช้คลาวด์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญเทียบเท่ากับการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ คลาวด์ต้องสนับสนุนและเพิ่มพูนเทคโนโลยีของคุณ : นวัตกรรมใหม่ไม่ควรอยู่อยู่บนบ่าของทีม…