Ransomware

Ransomware เป็น Malware ชนิดหนึงซึ่งจะทำการเข้ารหัสหรือล็อกไฟล์ ซึ่งการถูกเข้ารหัสก็หมายความว่าจะต้องใช้คีย์ในการปลดล็อคเพื่อกู้ข้อมูลคืนมา ผู้ใช้งานจะต้องทำการจ่ายเงินตามข้อความ “เรียกค่าไถ่” ที่ปรากฏ แต่อย่างไรก็ตาม การชำระเงินก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ไม่หวังดีจะส่งคีย์ที่ใช้ในการปลดล็อคไฟล์ให้กับผู้ใช้งาน

ตัวอย่างที่เคยพบ
เครื่อง Database ของคุณลูกค้าถูกเข้ารหัสข้อมูล Database ซึ่งเป็นเครื่องที่ต่อกับ Public IP จึงต้องทำการนำ Backup มา restore

วิธีป้องกัน Ransomware

  • ทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำ
  • อัปเดต OS ในเครื่องอย่างสม่ำเสมอ
  • ตั้งรหัสเข้าเครื่องที่มีความยากในการคาดเดา
  • เครื่องที่มีข้อมูลสำคัญเช่น Database ไม่ควรต่อ Public IP
  • ไฟล์หรือ Folder ที่สำคัญ ให้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงจากบุคคลภายนอกให้เพียง Read only เท่านั้น

วิธีการป้องกัน
ใช้ Autobackup ของ nipa.cloud หรือ ทำการ Backup สม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงหรือข้อมูลเสียหาย

หากมีขอสงสัยหรือสอบถามบริการติดต่อ
E-mail: [email protected]
Nipa Technology Co.,Ltd.
Line: @nipacloud
Tel: 02 639 7744 ext. 444
4th Floor,CAT Telecom Tower,Room 401-402, Bangkok 10500,Thailand