ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


  2020/12/22 13:00:00
  2020/12/22 13:00:00
  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


   INNOVATED THAI INFRASTRUCTURE CLOUD: IT’S TIME TO CHANGE

   ปัจจุบันในหลากหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เริ่มมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในองค์กรมากขึ้น (อ้างอิงจากผลสำรวจของ survey by RightScale) ตัวแปรหลัก ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การที่องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่าย (Cost Optimization) ในการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น สามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการบริหารจัดการให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ดังที่ทุกองค์กรต้องเจอกับวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา
   คำถามคือ เราจะสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร? หากเรายังใช้วิธีคิดแบบเดิม
   NIPA.Cloud ผู้ให้บริการโซลูชัน IT Infrastrcture จัดงานสัมมนาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเสนอโซลูชันใหม่สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจ SMB ด้วยการ ‘เปลี่ยน’ จากการใช้งานโครงสร้าง IT แบบเดิม สู่เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งาน Public/Private Cloud จากองค์กรที่ใช้งานจริงในแต่ละอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม เพื่อองค์กรของคุณ

   Who should
   attend these event?

   People who work in these industries

   • Banking & Financial
   • Entertainment
   • Healthcare
   • Industrial Manufacturing
   • Information Technology
   • Insurance
   • Retail / Wholesale
   • System Integrator
   • Telecommunication
   • Transport

   INNOVATED THAI INFRASTRUCTURE CLOUD:

   IT’S TIME TO CHANGE

   ปัจจุบันในหลากหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เริ่มมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในองค์กรมากขึ้น (อ้างอิงจากผลสำรวจของ survey by RightScale) ตัวแปรหลัก ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การที่องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่าย (Cost Optimization) ในการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น สามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการบริหารจัดการให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ดังที่ทุกองค์กรต้องเจอกับวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา
   คำถามคือ เราจะสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร? หากเรายังใช้วิธีคิดแบบเดิม
   NIPA.Cloud ผู้ให้บริการโซลูชัน IT Infrastrcture จัดงานสัมมนาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเสนอโซลูชันใหม่สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจ SMB ด้วยการ ‘เปลี่ยน’ จากการใช้งานโครงสร้าง IT แบบเดิม สู่เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแชร์ประสบการณการใช้งาน Public/Private Cloud จากองค์กรที่ใช้งานจริงในแต่ละอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม เพื่อองค์กรของคุณ

   Why you should attend ?

   1. ร่วมรับฟังความรู้และตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) กับการ ‘เปลี่ยน’ กลยุทธ์ในธุรกิจยุคปัจจุบัน
   2. ร่วมรับฟังกรณีศึกษาของการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการสื่อสาร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมการเงิน หรือ อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

   Difficulty Level: Beginner

   NIPA Logo (new tagline)-03

   NIPA.Cloud เป็นผู้นำด้าน Cloud Technology มาตรฐานสากล ที่ให้บริการ Public Cloud เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมองค์กรระดับโลกได้ และยังสร้างสรรค์ Solution ให้กับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

   page-city

   Why you should attend ?

   1. ร่วมรับฟังความรู้และตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) กับการ ‘เปลี่ยน’ กลยุทธ์ในธุรกิจยุคปัจจุบัน
   2. ร่วมรับฟังกรณีศึกษาของการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการสื่อสาร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมการเงิน หรือ อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

   Difficulty Level: Beginner

   Nipa.Cloud เป็นผู้นำด้าน Cloud Technology มาตรฐานสากล ที่ให้บริการ Public Cloud เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมองค์กรระดับโลกได้ และยังสร้างสรรค์ Solution ให้กับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

   page-city

   Speakers

   มกราคม 2564

   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ห้อง707 ชั้น7

   Main Agenda
   12.00 – 13.00 Registration

   13.00 – 13.20

   Opening & Keynote Speech

   Strategies to Drive Thai Business Growth Through Digital Experience Innovation

   Asst. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin – President/CEO, depa


   13.20 – 13.50

   An Innovated Journey to Local Public / Private Cloud Provider

   Dr. Abhisak Chulya – CEO & Founder, NIPA.Cloud


   13.50 – 14.10

   Inside Nipa Cloud Platform – Amazing features with easy UX/UI

   Pipitpon Noalngam – System Analyst, NIPA.Cloud


   14.10 – 14.40

   Cloud and the Future of Digital Business

   Dr. Chinawut Chinaprayoon – Executive Vice President, depa


   14.40 – 15.00

   Operation Strategy For A Reliable Public Cloud – It’s Not an Option

   Natthaphon Phoonsookserm – Cloud Operations Manager, NIPA.Cloud


   15.00 – 15.15

   Scaling in the cloud with Intel Optane Persistent Memory,

   Sirisak Thonthong – Industry Technical Specialist, Intel Thailand


   15.15 – 15.30

   The Role of Cloud in Digital Transformation and The Future of Enterprise Data

   Dr. Aphinat Tiamsuphat, Senior Team Leader, depa

   Use Case Sessions
   15.30 – 15.45

   Private Cloud For Banking – A Huge Saving & Flexibility

   Charnsilp Chinprasert – CTO, NIPA.Cloud


   15.45 – 16.00

   Stay Safe & Secure with Home Cloud

   Henry Ong – CEO, My Mooban


   16.00 – 16.15

   Private Cloud For Telco – Multi Regions

   Khomkrit Viangvises – Principal Engineer, NIPA.Cloud


   16.15 – 16.30

   ERP on Cloud Solution

   Trithad Triphattansasuwan – Chief Customer Officer, J-DEA SOLUTIONS


   16.30 – 16.45

   E-Commerce Platform to Power Your Business

   Thitiwat Nuntanitti – Business Development, NIPA.Cloud


   16.45 – 17.00 Closing Speech
   12.00 – 13.00 Registration

   13.00 – 13.20

   Opening & Keynote Speech

   Strategies to Drive Thai Business Growth Through Digital Experience Innovation

   Asst. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin – President/CEO, depa


   13.20 – 13.50

   An Innovated Journey to Local Public / Private Cloud Provider

   Dr. Abhisak Chulya – CEO & Founder, NIPA.Cloud


   13.50 – 14.10

   Inside Nipa Cloud Platform – Amazing features with easy UX/UI

   Pipitpon Noalngam – System Analyst, NIPA.Cloud


   14.10 – 14.40

   Cloud and the Future of Digital Business

   Dr. Chinawut Chinaprayoon – Executive Vice President, depa


   14.40 – 15.00

   Operation Strategy For A Reliable Public Cloud – It’s Not an Option

   Natthaphon Phoonsookserm – Cloud Operations Manager, NIPA.Cloud


   15.00 – 15.15

   Scaling in the cloud with Intel Optane Persistent Memory,

   Sirisak Thonthong – Industry Technical Specialist, Intel Thailand


   15.15 – 15.30

   The Role of Cloud in Digital Transformation and The Future of Enterprise Data

   Dr. Aphinat Tiamsuphat, Senior Team Leader, depa

   USE CASE SESSIONS
   15.30 – 15.45

   Private Cloud For Banking – A Huge Saving & Flexibility

   Charnsilp Chinprasert – CTO, NIPA.Cloud


   15.45 – 16.00

   Stay Safe & Secure with Home Cloud

   Henry Ong – CEO, My Mooban


   16.00 – 16.15

   Private Cloud For Telco – Multi Regions

   Khomkrit Viangvises – Principal Engineer, NIPA.Cloud


   16.15 – 16.30

   ERP on Cloud Solution

   Trithad Triphattansasuwan – Chief Customer Officer, J-DEA SOLUTIONS


   16.30 – 16.45

   E-Commerce Platform to Power Your Business

   Thitiwat Nuntanitti – Business Development, NIPA.Cloud


   16.45 – 17.00 Closing Speech

   การเดินทาง

   1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพหลโยธิน ประตู 1 (แนะนำ)

    รถไฟฟ้า BTS หมอชิต ต่อ MRT สถานีพหลโยธิน ประตู 1 เดินเข้า ซอยลาดพร้าว 4 ไป 100 เมตร ถึงหน้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

   2. รถยนต์ (ที่จอดมีจำนวนจำกัด)

    จากห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
    เลี่ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) อยู่ฝั่งตรงข้ามของห้างยูเนียน มอลล์ ชิดขวาถนนลาดพร้าวเพื่อกลับรถ
    จากนั้นชิดซ้ายเข้าซอย ลาดพร้าว 4 ถึงหน้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

    จากหมอชิต
    ตรงสู่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ให้ชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานกลับรถมายังถนนลาดพร้าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) อยู่ฝั่งตรงข้าม
    ของห้างยูเนียน มอลล์ ชิดขวาถนนลาดพร้าวเพื่อกลับรถ จากนั้นชิดซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว 4 ถึงหน้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

   3. รถเมล์

    สาย 8,24, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 44, 59, 92, 96, 104, 107, 122, 129, 136, 145, 157, 188, 191, 502, 503, 517, 524, 529, 545

   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
   ห้อง 707 ชั้น 7

   80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
   ห้อง 707 ชั้น 7

   80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900