ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  2020/12/22 13:00:00
  2020/12/22 13:00:00
  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน   INNOVATED THAI INFRASTRUCTURE CLOUD: IT’S TIME TO CHANGE

   ปัจจุบันในหลากหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เริ่มมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในองค์กรมากขึ้น (อ้างอิงจากผลสำรวจของ survey by RightScale) ตัวแปรหลัก ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การที่องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่าย (Cost Optimization) ในการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น สามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการบริหารจัดการให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ดังที่ทุกองค์กรต้องเจอกับวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา
   คำถามคือ เราจะสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร? หากเรายังใช้วิธีคิดแบบเดิม
   NIPA.Cloud ผู้ให้บริการโซลูชัน IT Infrastrcture จัดงานสัมมนาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเสนอโซลูชันใหม่สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจ SMB ด้วยการ ‘เปลี่ยน’ จากการใช้งานโครงสร้าง IT แบบเดิม สู่เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งาน Public/Private Cloud จากองค์กรที่ใช้งานจริงในแต่ละอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม เพื่อองค์กรของคุณ

   Who should
   attend these event?

   People who work in these industries

   • Banking & Financial
   • Entertainment
   • Healthcare
   • Industrial Manufacturing
   • Information Technology
   • Insurance
   • Retail / Wholesale
   • System Integrator
   • Telecommunication
   • Transport

   INNOVATED THAI INFRASTRUCTURE CLOUD:

   IT’S TIME TO CHANGE

   ปัจจุบันในหลากหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เริ่มมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในองค์กรมากขึ้น (อ้างอิงจากผลสำรวจของ survey by RightScale) ตัวแปรหลัก ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การที่องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่าย (Cost Optimization) ในการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น สามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการบริหารจัดการให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ดังที่ทุกองค์กรต้องเจอกับวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา
   คำถามคือ เราจะสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร? หากเรายังใช้วิธีคิดแบบเดิม
   NIPA.Cloud ผู้ให้บริการโซลูชัน IT Infrastrcture จัดงานสัมมนาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเสนอโซลูชันใหม่สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจ SMB ด้วยการ ‘เปลี่ยน’ จากการใช้งานโครงสร้าง IT แบบเดิม สู่เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแชร์ประสบการณการใช้งาน Public/Private Cloud จากองค์กรที่ใช้งานจริงในแต่ละอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม เพื่อองค์กรของคุณ

   Why you should attend ?

   1. ร่วมรับฟังความรู้และตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) กับการ ‘เปลี่ยน’ กลยุทธ์ในธุรกิจยุคปัจจุบัน
   2. ร่วมรับฟังกรณีศึกษาของการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการสื่อสาร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมการเงิน หรือ อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

   Difficulty Level: Beginner

   NIPA Logo (new tagline)-03

   NIPA.Cloud เป็นผู้นำด้าน Cloud Technology มาตรฐานสากล ที่ให้บริการ Public Cloud เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมองค์กรระดับโลกได้ และยังสร้างสรรค์ Solution ให้กับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

   page-city

   Why you should attend ?

   1. ร่วมรับฟังความรู้และตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) กับการ ‘เปลี่ยน’ กลยุทธ์ในธุรกิจยุคปัจจุบัน
   2. ร่วมรับฟังกรณีศึกษาของการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการสื่อสาร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมการเงิน หรือ อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

   Difficulty Level: Beginner

   Nipa.Cloud เป็นผู้นำด้าน Cloud Technology มาตรฐานสากล ที่ให้บริการ Public Cloud เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมองค์กรระดับโลกได้ และยังสร้างสรรค์ Solution ให้กับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

   page-city

   Speakers

   22 กุมภาพันธ์ 2564

   Main Agenda
   13.00 – 13.20

   Opening & Keynote Speech

   Strategies to Drive Thai Business Growth Through Digital Experience Innovation

   Asst. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin – President/CEO, depa


   13.20 – 13.50

   An Innovated Journey to Local Public / Private Cloud Provider

   Dr. Abhisak Chulya – CEO & Founder, NIPA.Cloud


   13.50 – 14.10

   Inside Nipa Cloud Platform – Amazing features with easy UX/UI

   Pipitpon Noalngam – System Analyst, NIPA.Cloud


   14.10 – 14.40

   Cloud and the Future of Digital Business

   Dr. Thattapon Surasak – Senior Team Leader of IOT & Digital Innovation Institute, depa


   14.40 – 15.00

   Operation Strategy For A Reliable Public Cloud – It’s Not an Option

   Natthaphon Phoonsookserm – Cloud Operations Manager, NIPA.Cloud


   15.00 – 15.15

   Scaling in the cloud with Intel Optane Persistent Memory,

   Sirisak Thonthong – Industry Technical Specialist, Intel Thailand


   15.15 – 15.30

   The Role of Cloud in Digital Transformation and The Future of Enterprise Data

   Dr. Aphinat Tiamsuphat, Senior Team Leader, depa

   Use Case Sessions
   15.30 – 15.45

   Private Cloud For Banking – A Huge Saving & Flexibility

   Charnsilp Chinprasert – CTO, NIPA.Cloud


   15.45 – 16.00

   Stay Safe & Secure with Home Cloud

   Henry Ong – CEO, My Mooban


   16.00 – 16.15

   Private Cloud For Telco – Multi Regions

   Khomkrit Viangvises – Principal Engineer, NIPA.Cloud


   16.15 – 16.30

   E-Commerce Platform to Power Your Business

   Thitiwat Nuntanitti – Cloud Business – Operation Manager, NIPA.Cloud

   16.30 – 17.00 Closing Speech
   13.00 – 13.20

   Opening & Keynote Speech

   Strategies to Drive Thai Business Growth Through Digital Experience Innovation

   Asst. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin – President/CEO, depa


   13.20 – 13.50

   An Innovated Journey to Local Public / Private Cloud Provider

   Dr. Abhisak Chulya – CEO & Founder, NIPA.Cloud


   13.50 – 14.10

   Inside Nipa Cloud Platform – Amazing features with easy UX/UI

   Pipitpon Noalngam – System Analyst, NIPA.Cloud


   14.10 – 14.40

   Cloud and the Future of Digital Business

   Dr. Thattapon Surasak – Senior Team Leader of IOT & Digital Innovation Institute, depa


   14.40 – 15.00

   Operation Strategy For A Reliable Public Cloud – It’s Not an Option

   Natthaphon Phoonsookserm – Cloud Operations Manager, NIPA.Cloud


   15.00 – 15.15

   Scaling in the cloud with Intel Optane Persistent Memory,

   Sirisak Thonthong – Industry Technical Specialist, Intel Thailand


   15.15 – 15.30

   The Role of Cloud in Digital Transformation and The Future of Enterprise Data

   Dr. Aphinat Tiamsuphat, Senior Team Leader, depa

   USE CASE SESSIONS
   15.30 – 15.45

   Private Cloud For Banking – A Huge Saving & Flexibility

   Charnsilp Chinprasert – CTO, NIPA.Cloud


   15.45 – 16.00

   Stay Safe & Secure with Home Cloud

   Henry Ong – CEO, My Mooban


   16.00 – 16.15

   Private Cloud For Telco – Multi Regions

   Khomkrit Viangvises – Principal Engineer, NIPA.Cloud


   16.15 – 16.30

   E-Commerce Platform to Power Your Business

   Thitiwat Nuntanitti – Cloud Business – Operation Manager, NIPA.Cloud

   16.30 – 17.00 Closing Speech

   วิธีการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

   ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าห้องสัมมนา

   เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ https://www.nipa.cloud/events/change แล้ว ท่านจะได้รับอีเมลเพื่อลงชื่อเข้าห้องรับฟังสัมมนาดังภาพ กรอกชื่อและอีเมล จากนั้นกด Register

   ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

   เมื่อท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาเแล้ว จะเจอข้อความ You’re Registered! ดังภาพ ถือว่าท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้

   ขั้นตอนที่ 3 กดเข้าร่วมงานสัมมนาเมื่อถึงวันจริง

   หลังจากที่ท่านยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลเพื่อกดเข้าร่วมสัมมนาในวันจริงและเมื่อถึงวันสัมมนา ให้ท่านกดปุ่ม Join Webinar เพื่อเข้ารับฟังสัมมนาได้ ดังภาพ

   ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม