ย้ายข้อมูลสู่ระบบ “คลาวด์”
กับ NIPA Cloud

ช่วยให้ธุรกิจคุณคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการจัดการมากขึ้น
พร้อม solution รองรับทุกธุรกิจ

NIPA Cloud เราคือผู้ให้บริการ Local Public Cloud

รวมถึงโซลูชันในการย้ายข้อมูลขึ้นสู่ระบบคลาวด์ (Cloud Migration) ด้วยบริการ Infrastructure as a Service ที่ช่วยผลักดัน
กลุ่มธุรกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Enterprise, SMEs หรือ Startup ให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแข็งแรงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

คุณสามารถจัดการข้อมูลและดำเนินการย้ายด้วยกระบวนการไม่กี่ขั้นตอนกับ NIPA Cloud ให้คุณสามารถ
ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เหตุผลที่ควรย้ายไป NIPA Cloud

เปลี่ยนจากการใช้โครงสร้าง IT หรือเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมเป็นระบบคลาวด์จะช่วยให้…

36%

ค่าใช้จ่ายทางด้านโครงสร้าง IT
ลดลงอย่างมาก

40%

ช่วยจัดการให้ค่าใช้จ่าย
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

100%

เราคิดค้นพัฒนาระบบด้วยตัวเอง
สามารถช่วยองค์กรแก้ปัญหา
ได้ในทุกส่วนอย่างรวดเร็ว

94%

ขององค์กร ระบุถึงความปลอดภัย
ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
หลังจากย้าย

80%

ขององค์กร ระบุว่า การดำเนินงาน
ภายในดีขึ้นหลังจากย้ายไม่กี่เดือน

คุณประโยชน์ที่องค์กรได้รับ

การลงทุน
ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ เปลี่ยนการลงทุนแบบเดิมในรูปแบบ CAPEX สู่การลงทุนใหม่แบบ OPEX ให้คุณจ่ายเงินตามการใช้งานจริงแบบ Pay as you go เมื่อเลิกใช้งานก็หยุดจ่ายได้ทันที

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโครงสร้าง IT หรือเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้งานอยู่อีกต่อไป NIPA Cloud เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด รวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆ ด้วย

บุคลากรด้านไอที
บุคลากรด้าน IT ที่มีหน้าที่ดูแลระบบจะไม่จำเป็นอีกต่อไป NIPA Cloud มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลระบบของคุณและพร้อมซัปพอร์ต 24/7 ช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ฝ่าย IT ของคุณและประหยัดค่า man-hour ไปได้อย่างมาก

ความยืดหยุ่น
ความยืดหยุ่นสูงเมื่อธุรกิจคุณ run บนอยู่ NIPA Cloud คุณสามารถเพิ่ม-ลด ขนาดและจำนวนเครื่องได้ตลอดเวลาทันที ด้วยตัวเอง เหมือนมี super computing อยู่ในมือโดยสามารถ รองรับได้ทุกความต้องการ (On-demand)

ความพร้อมใช้งาน
ให้ธุรกิจคุณพร้อมแบบ High Availability ด้วย SLA 99.9% หมดห่วงเรื่องการย้ายที่จะทำให้ธุรกิจสะดุดเพราะที่ NIPA Cloud คุณสามารถ Live Migration ได้ทันทีและมีการทำระบบ Backup เก็บข้อมูลไว้ 2 ไซต์ เพิ่มความมั่นใจยิ่งกว่า

ความปลอดภัย
มีความปลอดภัยที่สูง ตามมาตรฐาน ISO ที่เป็นระบบหมดกังวลในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการันตีด้วย ISO/IEC 27001 : 2013,ISO/IEC 20000-1:2018,ISO/IEC 29110 : 2018

ลูกค้าของเรา

เริ่มต้นการย้ายข้อมูลสู่ระบบคลาวด์กับ NIPA Cloud วันนี้
เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกองค์กร