Free Trial IoT Platform by NIPA Cloud*
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้งาน IoT Platform by NIPA Cloud ฟรี 1 ปี*

*ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เกี่ยวกับ NIPA Cloud

NIPA Cloud หรือ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
คือบริษัทไทยที่ทำวิจัยและพัฒนาด้านคลาวด์ด้วยคนไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ผ่านเทคโนโลยี open source ระดับโลกที่ชื่อว่า OpenStack เราให้บริการทั้ง private cloud และ public cloud แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้าน computing, storage, network และอื่น ๆ NIPA Cloud มีความมุ่งมั่นที่จะจับมือกับธุรกิจไทยให้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้ทัดเทียมกับต่างชาติ ด้วยบริการจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง และคุณภาพของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาตรฐานระดับโลก เราจึงเป็นองค์กรที่พร้อมให้บริการด้านไอทีกับธุรกิจไทยทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริง

รายละเอียดโครงการ

จากการทำงานในปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมแบบ ‘smart’ นั้น ผู้พัฒนารายต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมาอำนวยความสะดวกองค์กร และเสริมสร้างศักยภาพการทำงานให้ถึงระดับสูงสุด หนึ่งในเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมให้ความสำคัญคือ edge cloud computing เนื่องจากหลายธุรกิจนั้นต้องการการประมวลผลที่เข้าใกล้แหล่งข้อมูลมากขึ้น ตลอดจนการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ในอนาคตอันใกล้ ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญของการสื่อสารในแง่ของความเร็วและความสะดวกสบาย อีกทั้งยังส่งผลต่อเทคโนโลยีอื่นเป็นทอด ๆ เช่น IoT, Machine Leaning, AI Learning เป็นต้น

NIPA Cloud องค์กรผู้ให้บริการคลาวด์สัญชาติไทย ที่มีทีมงานชาวไทยร่วมค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคลาวด์ด้วยซอฟต์แวร์ open source ที่มีชื่อว่า OpenStack และซอฟต์แวร์ระดับโลกอื่น ๆ อีกมากมายมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงเปิดให้องค์กรธุรกิจทั้งหลายได้ใช้บริการ IoT Platform แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นให้องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง นําเทคโนโลยี edge cloud computing มาใช้ในอุตสาหกรรม IoT มากขึ้น ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น smart environment ที่จะนำไปสู่การเป็น smart workplace, smartbusiness, smart factory, smart logistics และอื่น ๆ อีกมากมายในอนาคต

ประโยชน์ของ IoT Platform และการนำไปใช้งาน

 • เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการประมวลผลเทคโนโลยี IoT และ AI ผ่าน edge computing ภายในประเทศ
 • ลดคอขวดในการ transfer ข้อมูล
 • ลด latency
 • ลดการร่วมศูนย์ (decentralize) ของข้อมูลให้อยู่ใกล้ผู้ใช้มากที่สุด
 • พัฒนาและต่อยอดด้าน IoT และ AI ในวงการเทคโนโลยีไทย
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการไทย

ระยะเวลาโครงการ

องค์กรธุรกิจที่ได้รับสิทธิใช้งาน IoT Platform by NIPA Cloud จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567 เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด แต่สิทธิการใช้งานจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 • เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการภายในประเทศไทย
 • เป็นบริษัทที่ขายหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น power (MDB), PLC, sensor ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
 • เป็นบริษัทที่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน (support, MA)
 • เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ IoT เช่น smart farming หรือบริษัทที่สนใจ

  ลงทะเบียนทันที

  ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถาม ติดต่อฝ่ายขาย
  หมายเลขโทรศัพท์ 08 6019 4000
  อีเมล [email protected]