ด่วน! ทุนฟรี เพื่อ SMEs ไทย

มูลค่า 10,000.- บาท จาก depa

โครงการสนับสนุน SMEs เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
หากคุณกำลังทำ E-Commerce อยู่ห้ามพลาด!

สมัครด่วน! จำนวนจำกัด

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
depa Mini Transformation Voucher

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำหนด

Nipa.Cloud ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่งเสริมธุรกิจ SMEs ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก พาธุรกิจไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ ‘depa mini Transformation Voucher’ ช่วยสนับสนุน SMEs ไทยในรูปแบบเงินให้เปล่า ในวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อยกระดับขีดความสามารถเเละกระตุ้นธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยบริการต่างๆของ Nipa.Cloud ทั้ง Public Cloud, บริการระบบจัดการขายออนไลน์ (E-commerce) ด้วย Magento Software และ บริการระบบบริหารจัดการภายในองค์กร (ERP) ด้วย Odoo Software

เงื่อนไขการสนับสนุน

1. สนับสนุน SMEs ในรูปแบบเงินให้เปล่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
2. มอบทุนสนับสนุนให้ SMEs ในจังหวัดดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี จำนวน 21 จังหวัด ซึ่งธุรกิจที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ มีดังนี้

2.1 ธุรกิจการค้าและบริการ
2.2 ธุรกิจ E-commerce
2.3 ธุรกิจท่องเที่ยว

3. หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน
• ค่าบริการระบบ NIPA.Cloud เฉพาะบริการ Public Cloud อย่างน้อย 6 เดือน

*สิทธิ์ในการจองมีอายุ 14 วันนับจากวันที่อนุมัติสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้บริการ Digital Provider ภายในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์และจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่
*ใบเสร็จการใช้บริการ Digital Provider จะต้องอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2563 –31 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
*รอบการโอนเงินสนับสนุนก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เเจ้งผล

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน

1. เป็นสมาชิกของ depa (depa member) สมัครที่ http://member.depa.or.th
2. เป็น SME ในธุรกิจการค้าและบริการ/ธุรกิจ E-commerce/ธุรกิจท่องเที่ยวลักษณะตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ
4. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์

บริการที่เข้าร่วมโครงการ

Public Cloud

เพิ่มประสิทธิภาพ IT Infrastructure ให้ยืดหยุ่นกว่า คล่องตัวกว่า ปลอดภัยกว่า
บน Cloud Service ภายในประเทศ

ERP

ระบบบริหารจัดการร้าน
ด้วย Odoo Software

E-Commerce

ระบบจัดการขายออนไลน์
ด้วย Magento Software

ทำไมต้องเลือกเรา

Self service portal
บริหารและจัดการ Cloud ได้ด้วยตัวเอง
ไม่ต้องรอผู้ดูแลระบบ

Auto Backup
Snapshot ฟรี ทุกๆ 7 วัน

Unlimited Data Transfer
การเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจำกัดภายในประเทศไทย
รวดเร็วไม่มีสะดุด

Pay-as-you-go
ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

Support 24 Hrs.
ทีมงานช่วยเหลือโดยคนไทยทั้งหมด
ตลอด 24×7

Free Consultation
ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย