ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

WORLD CLASS EXPERIENCE SHARING
OPEN CLOUD TECHNOLOGY
นวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไทย