Nvision ให้บริการ Machine Learning API สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากทั้งรูปภาพและวิดีโอ ที่รองรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์ และบริการ Consulting จากผู้เชี่ยวชาญของ Nipa.Cloud ที่ช่วยสร้างมูลค่าสูงสุดจากข้อมูล และออกแบบโมเดลหรือปรับแต่งอัลกอริทึมได้ตามความต้องการของคุณ

Nvision ให้บริการ Machine Learning API สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากทั้งรูปภาพและวิดีโอ ที่รองรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์ และบริการ Consulting จากผู้เชี่ยวชาญของ Nipa Cloud ที่ช่วยสร้างมูลค่าสูงสุดจากข้อมูล และออกแบบโมเดลหรือปรับแต่งอัลกอริทึมได้ตามความต้องการของคุณ

ประโยชน์

Machine Learning

ด้วยเทคโนโลยี machine learning ที่ถูกฝึกฝนและเรียนรู้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ กว่าล้านรูปภาพ เพื่อให้ machine หรือคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจข้อมูลภาพได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับมนุษย์ แต่ทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าอย่างไม่มีขีดจำกัด

Stream Processing

รองรับการประมวลผลข้อมูลภาพแบบสตรีม ได้อย่าง Real-time และการทำงานผ่าน API หลากหลายโปรโตคอล ที่ติดตั้งอยู่บน Edge SDK เช่น REST, RPC และ Socket

Simple Integration

ด้วยการใช้งานผ่าน API โปรโตคอลที่หลากหลาย ทำให้การเชื่อมต่อบริการ Machine Learning กับเทคโนโลยีหรือระบบของคุณทำได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ Edge applications จนถึง Back-end services.

Deep Insights

ให้คำแนะนำการประยุกต์และการเลือกใช้ Machine Learning, ออกแบบและกำหนดตัวชี้วัด, ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสร้างมูลค่าสูงสุดจากข้อมูล ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Nipa.Cloud

Fully Customized

ให้บริการออกแบบโมเดลและปรับแต่งอัลกอริทึม สร้างแบบแผนการประมวลผล เทรน Machine Learning โมเดลกับข้อมูลภาพใหม่ เพื่อบ่งบอกรูปภาพที่มีความเฉพาะ หรือพัฒนาโมเดลเพิ่มให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ตามความต้องการของคุณ

Machine Learning Services

 • null

  Image Tagging & Categorization

  ติดป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรูปภาพ จากฐานข้อมูลกว่า 1,000 ป้ายกำกับ และแบ่งแยกรูปภาพตามหมวดหมู่ที่กำหนด

 • null

  Object Detection

  ระบุตำแหน่งและบ่งบอกประเภทของวัตถุได้หลากหลาย เช่น ตรวจจับบุคคล ยานพาหนะไปจนถึงสิ่งของต่าง ๆ

 • null

  Object Tracking

  ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุในภาพวิดีโอ เช่น สามารถใช้วิเคราะห์เดินของลูกค้าภาพในร้านได้

 • null

  Face Detection

  ค้นหาใบหน้า ระบุบตำแหน่งและขนาน และบอกจำนวนใบหน้าในภาพ

 • null

  Facial Analysis

  Landmarks: บ่งบอกจุดสำคัญบนใบหน้า เช่น ดวงตา ปาก หรือ จมูก รวมถึงมุมมองใบหน้า เช่น ก้ม/เงย หรือหันซ้าย/ขวา – Emotions: วิเคราะห์อารมณ์หรือความรู้สึกจากใบหน้า เช่นยิ้มแย้ม เศร้า หรือประหลาดใจ

 • null

  Demographic Recognition

  จดจำลักษณะเชื่อชาติ เพศ และช่วงอายุจากใบหน้า

 • null

  Facial Recognition

  การจดจำใบหน้าและระบุตัวตนในภาพที่มีหลายบุคคลได้พร้อมกัน หรือสามารถสกัด embedding features ของใบหน้า เพื่อใช้ในการเปรียบภายหลังได้ โดยไม่ต้องเก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว (privacy)

 • null

  Face Comparison / Searching

  การค้นหาบุคคลในภาพหรือวิดีโอ และการเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างใบหน้า

เราทำให้ Machine Learning ง่ายต่อการใช้
มีประสิทธิภาพสูง
และเพิ่มการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด

ส่งข้อมูลรูปภาพผ่านการเรียก API แบบง่าย ๆ ของเรา
และรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

เราทำให้ Machine Learning ง่ายต่อการใช้ มีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด

ส่งข้อมูลรูปภาพผ่านการเรียก API แบบง่าย ๆ ของเรา และรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

เราทำให้ Machine Learning ง่ายต่อการใช้ มีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด

ส่งข้อมูลรูปภาพผ่านการเรียก API แบบง่าย ๆ ของเรา และรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

Use Cases

Stream API
การวิเคราะห์วิดีโอแบบเรียลไทม์ด้วยบริการตรวจจับวัตถุ

การใช้บริการ Nvision ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจำนวนมาก จากกล้องวิดัโอของคุณ ด้วย Socket protocol ใน SDK ของเรา คุณสามารถ Stream วิดีโอไปยัง Nipa Cloud Platform เพื่อทำการวิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนด callback endpoint ที่ช่วยให้คุณมี backends แยกสำหรับการบันทึกและประมวลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์

Image API
ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นด้วยบริการติดแท็กและจัดหมวดหมู่ภาพ

Nvision ทำให้ง่ายต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าด้วยความเข้าใจภาพที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแยกเนื้อหารูปภาพและทำให้ผู้ใช้ค้นหารูปภาพได้ โดยคุณสามารถใช้ Nvision เพื่อวิเคราะห์รูปภาพง่าย ๆ ผ่าน REST API มาตรฐานและจ่ายเพียงปริมาณภาพที่วิเคราะห์

Use Cases

Stream API
การวิเคราะห์วิดีโอแบบเรียลไทม์
ด้วยบริการตรวจจับวัตถุ

การใช้บริการ Nvision ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจำนวนมาก จากกล้องวิดัโอของคุณ ด้วย Socket protocol ใน SDK ของเรา คุณสามารถ Stream วิดีโอไปยัง Nipa Cloud Platform เพื่อทำการวิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนด callback endpoint ที่ช่วยให้คุณมี backends แยกสำหรับการบันทึกและประมวลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์

Image API
ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นด้วยบริการ
ติดแท็กและจัดหมวดหมู่ภาพ

Nvision ทำให้ง่ายต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าด้วยความเข้าใจภาพที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแยกเนื้อหารูปภาพและทำให้ผู้ใช้ค้นหารูปภาพได้ โดยคุณสามารถใช้ Nvision เพื่อวิเคราะห์รูปภาพง่าย ๆ ผ่าน REST API มาตรฐานและจ่ายเพียงปริมาณภาพที่วิเคราะห์