Data Center and Network

Data Center and Network

Internet Data Center

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมาก ทั้ง รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ให้บริการรับฝากข้อมูลไว้ในเครื่อง Server หลักโดยมีการควบคุม ระบบการทำงานต่างๆ เพื่อให้ Server ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ตตลอดจนระบบอากาศ ซึ่งถูกใช้สำหรับสร้าง Web Hosting ขนาดเล็กไปจนถึง Super ของธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ใช้ข้อมูลจำนวนมากๆ เช่น ธุรกิจเกมส์ ดังนั้น Data Center จะต้องออกแบบโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานของ Server ที่เสถียร และ ปลอดภัยที่สุด

Data Center เป็นส่วนสำคัญในยุคสมัยของโลกดิจิตอลเพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลและสื่อสารให้ง่าย สะดวกมากขึ้น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี Data Center เริ่มมีการปรับโครงสร้างไปยัง Cloud ซึ่งสามารถบริหารจัดการการทำงานได้ง่ายขึ้น และ มีโซลูชั่นที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากกว่า Data Center ซึ่งการต่อยอด Data Center มาสร้าง Infrastructure บน Cloud ทำให้ระบบการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การส่งข้อมูล หรือ ความปลอดภัยของข้อมูลนั้นมีมากกว่านั่นเอง

Pink-PNG

Internet Data Center

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมาก ทั้ง รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ให้บริการรับฝากข้อมูลไว้ในเครื่อง Server หลักโดยมีการควบคุม ระบบการทำงานต่างๆ เพื่อให้ Server ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ตตลอดจนระบบอากาศ ซึ่งถูกใช้สำหรับสร้าง Web Hosting ขนาดเล็กไปจนถึง Super ของธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ใช้ข้อมูลจำนวนมากๆ เช่น ธุรกิจเกมส์ ดังนั้น Data Center จะต้องออกแบบโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานของ Server ที่เสถียร และ ปลอดภัยที่สุด

Data Center เป็นส่วนสำคัญในยุคสมัยของโลกดิจิตอลเพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลและสื่อสารให้ง่าย สะดวกมากขึ้น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี Data Center เริ่มมีการปรับโครงสร้างไปยัง Cloud ซึ่งสามารถบริหารจัดการการทำงานได้ง่ายขึ้น และ มีโซลูชั่นที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากกว่า Data Center ซึ่งการต่อยอด Data Center มาสร้าง Infrastructure บน Cloud ทำให้ระบบการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การส่งข้อมูล หรือ ความปลอดภัยของข้อมูลนั้นมีมากกว่านั่นเอง

สถานที่ตั้ง Data Center

อาคารโทรคมนาคม บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นอาคาร Telecommunications โดยเฉพาะมีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากสองแหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

  • Phase A เชื่อมต่อผ่านสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสี่พระยา
  • Phase B เชื่อมต่อจากสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสุรศักดิ์

และยังมี Generator มากถึง 6 ชุด ที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ Load Balance รองรับการ Load ได้มากถึง 11,400 KVA ทำให้อาคารแห่งนี้มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

สถานที่ตั้ง Data Center

อาคารโทรคมนาคม บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นอาคาร Telecommunications โดยเฉพาะมีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากสองแหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

  • Phase A เชื่อมต่อผ่านสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสี่พระยา
  • Phase B เชื่อมต่อจากสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสุรศักดิ์

และยังมี Generator มากถึง 6 ชุด ที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ Load Balance รองรับการ Load ได้มากถึง 11,400 KVA ทำให้อาคารแห่งนี้มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

สถานที่ตั้ง Data Center

อาคารโทรคมนาคม บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นอาคาร Telecommunications โดยเฉพาะ
มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จากสองแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวง

  • Phase A เชื่อมต่อผ่านสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสี่พระยา
  • Phase B เชื่อมต่อจากสายจ่ายกระแสไฟฟ้าสุรศักดิ์

และยังมี Generator มากถึง 6 ชุด ที่จะจ่ายกระแส
ไฟฟ้าแบบ Load Balance รองรับการ Load
ได้มากถึง 11,400 KVA ทำให้อาคารแห่ง
นี้มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

จาก Data Center สู่ Cloud Infrastructure

บริการ Data Center ที่ได้รับมาตราฐาน ISO 27001: 2013 สู่บริการ Cloud Infarstrucer ด้วยเทคโนโลยี Openstack ในการพัฒนา Cloud โดยทีมงานงานผู้มากประสบการณ์ ด้าน Cloud กว่า 20 ท่านการรันตรีคุณภาพด้วย ISO 29110 มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพ การบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้าน Cloud Service และรางวัลมากมายทั้ง PM Award, NIA., BOI

จาก Data Center สู่ Cloud Infrastructure

บริการ Data Center ที่ได้รับมาตราฐาน ISO 27001: 2013 สู่บริการ Cloud Infarstrucer ด้วยเทคโนโลยี Openstack ในการพัฒนา Cloud โดยทีมงานงานผู้มากประสบการณ์ ด้าน Cloud กว่า 20 ท่านการรันตรีคุณภาพด้วย ISO 29110 มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพ การบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้าน Cloud Service และรางวัลมากมายทั้ง PM Award, NIA., BOI

ทำไมต้อง Data Center ของ Nipa ?

ระบบสำรองไฟฟ้า ขนาดใหญ่ระดับ 120 kVA และ 200 kVA แบบ Modular UPS ซึ่งมีกำลังจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่เครื่อง Servers จำนวนมากกว่า 1,000 เครื่อง และครอบคลุมมากกว่า 50 ตู้ Rack

การให้บริการที่เป็นส่วนตัว มีการรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตราฐาน ISO 27001:2013 เช่น Application Server, Live Broadcast Server, Web Server, Mail Server เป็นต้น

Battery Farm จำนวนหลายชุด ซึ่งแต่ละชุดมี Backup Time ได้หลายชั่วโมง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการ MA Battery

พร้อมมีทีมบริการลูกค้าประจำ Data Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ทำไมต้อง Data Center ของ Nipa ?

ระบบสำรองไฟฟ้า ขนาดใหญ่ระดับ 120 kVA และ 200 kVA แบบ Modular UPS ซึ่งมีกำลังจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่เครื่อง Servers จำนวนมากกว่า 1,000 เครื่อง และครอบคลุมมากกว่า 50 ตู้ Rack

การให้บริการที่เป็นส่วนตัว มีการรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตราฐาน ISO 27001:2013 เช่น Application Server, Live Broadcast Server, Web Server, Mail Server เป็นต้น

Battery Farm จำนวนหลายชุด ซึ่งแต่ละชุดมี Backup Time ได้หลายชั่วโมง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการ MA Battery

พร้อมมีทีมบริการลูกค้าประจำ Data Center ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ Data Center ของ Nipa

Colocation

บริการการจัดการเครื่อง Server บนพื้นที่ ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน ทั้ง Rack Share และ Private Rack ภายใน Internet Data Center พร้อมระบบ Full Redundancy และ High Security

Dedicated Server

บริการให้เช่าเครื่อง Server การันตีความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด รวมทั้งคุณภาพและความเสถียรของระบบโดยคุณสามารถบริหาร Dedicated Server ได้ด้วยวิธี Remote Access

Business Email

บริการ Email Server คุณภาพสูง ซึ่งทำงานบน VPS Linux มีความปลอดภัยในข้อมูลด้วยระบบ Anti Spam และ Anti Virus รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ User Account และ Mailbox ด้วยตนเอง

IPv6

Internet Protocal Version 6 (IPv6) ประกอบด้วย กลุ่มตัวเลขทั้งหมด 128 bits ซึ่งถูกยกระดับ Security เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือของ Network และ Network Security

Web Hosting

บริการควบคุม บริหาร และจัดการระบบเว็บไซต์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Centos และระบบการจัดการ Direct Admin Control Panel เครื่องมือช่วยตอบสนอง การใช้งานที่เข้าใจง่าย และ ระบบความปลอดภัยที่มั่นใจ

100Gbe Fiber Optic

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายผ่านสายใยแก้วนำแสงเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลจาก 1 Gbps เป็น 10 Gbps และ ลดปัญหาสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของระบบต่างๆ

บริการ Data Center ของ Nipa

Colocation

บริการการจัดการเครื่อง Server บนพื้นที่ ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐาน ทั้ง Rack Share และ Private Rack ภายใน Internet Data Center พร้อมระบบ Full Redundancy และ High Security

Dedicated Server

บริการให้เช่าเครื่อง Server การันตีความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด รวมทั้งคุณภาพและความเสถียรของระบบโดยคุณสามารถบริหาร Dedicated Server ได้ด้วยวิธี Remote Access

Business Email

บริการ Email Server คุณภาพสูง ซึ่งทำงานบน VPS Linux มีความปลอดภัยในข้อมูลด้วยระบบ Anti Spam และ Anti Virus รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ User Account และ Mailbox ด้วยตนเอง

IPv6

Internet Protocal Version 6 (IPv6) ประกอบด้วย กลุ่มตัวเลขทั้งหมด 128 bits ซึ่งถูกยกระดับ Security เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือของ Network และ Network Security

Web Hosting

บริการควบคุม บริหาร และจัดการระบบเว็บไซต์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Centos และระบบการจัดการ Direct Admin Control Panel เครื่องมือช่วยตอบสนอง การใช้งานที่เข้าใจง่าย และ ระบบความปลอดภัยที่มั่นใจ

100Gbe Fiber Optic

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายผ่านสายใยแก้วนำแสงเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลจาก 1 Gbps เป็น 10 Gbps และ ลดปัญหาสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของระบบต่างๆ