Data Science

Data Science ปรับข้อมูลเป็นมูลค่าบน Cloud Server

Data Science กับการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นมูลค่าบน Cloud Server Data Science คืออะไร?   ‘Data Science’ หรือ ‘วิทยาศาสตร์ข้อมูล’ คือ วิธีการที่ใช้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทั้ง ข้อมูลที่มีโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง ที่มีอยู่ภายในฐานข้อมูลขององค์กร โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติ ไปจนถึงกระบวนการ Machine Learning บน Cloud Server ซึ่งในองค์กรส่วนใหญ่แล้ว ‘Data Scientist’ หรือ ‘นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล’ นั้น ทำงานเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นมูลค่า เพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมๆ กับลดต้นทุน เพิ่มความไหลลื่นทางธุรกิจ และช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการทำงานบน Cloud Server นั่นเอง   Data Scientist ทำงานอย่างไร?   หลายๆ องค์กรที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี ‘Big Data’ แน่นอนว่าต้องมีคนที่เข้ามาควบคุมนั่นคือ ‘นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล’ หรือ ‘Data Scientist’ ซึ่งต้องทำหน้าที่ควบคู่กับการทำงานของอีก…

OpenStack อนาคตของซอฟต์แวร์ในยุค ‘Open Infrastructure’

OpenStack อนาคตของซอฟต์แวร์ในยุค ‘Open Infrastructure’

OpenStack คือ แพลตฟอร์มที่สามารถควบคุมทรัพยากรเสมือนจริง (Virtual Resource) เพื่อสร้างและจัดการ Cloud Computing ได้ทั้ง Public Cloud และ Private Cloud ด้วยเครื่องมือบน OpenStack ซึ่งเรียกว่า “โปรเจ็กต์“ (Project) ในการสร้างการจัดการบริการคลาวด์ (Cloud Services) ซึ่งประกอบไปด้วย การประมวลผล (Compute), เครือข่าย (Network), พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage), การระบุตัวตน (Identity) และ ฟังก์ชันพร้อมติดตั้ง (Image) โดยสามารถพัฒนา Cloud Computing ได้มากกว่าหนึ่ง “โปรเจ็กต์” (Project) ที่สามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคลาวด์ที่มีความแตกต่างตามการใช้งานได้  ในการจำลองทรัพยากรต่างๆ บน OpenStack เช่น ที่เก็บข้อมูล (Storage Cloud), ตัวคำนวณบนคลาวด์ (instance cloud), CPU หรือ RAM จะแยกส่วนกับแอปพลิเคชันของผู้จำหน่ายที่หลากหลาย โดยใช้ชุดการเขียนแอปพลิเคชัน (APIs) ที่สอดคล้องกัน เพื่อสร้างทรัพยากรเสมือนและเครื่องมือประมวลผลคลาวด์มาตรฐานที่สามารถดูและโต้ตอบระบบได้โดยตรง   ‘OpenStack’ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มี Community ร่วมกันพัฒนา  ความเปลี่ยนแปลงของ OpenStack ในการจัดการแพลตฟอร์มครั้งใหม่ ด้วยชุดความคิดในการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ ที่เรียกว่า ‘โครงสร้างพื้นฐานแบบเปิด’ หรือ ‘Open Infrastructure’ ในการประชุม OpenStack Summit ครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนเมษายน 2019 ที่ผ่านมาและอัปเดตความคืบหน้าของการทำงานที่มีการจัดการกับความท้าทายเกิดขึ้น  OpenStack เป็น Open Source ที่พัฒนาขึ้นโดย OpenStack Foundation สุดยอดโครงสร้างพื้นฐานที่เห็นว่าการแบ่งปันชุดข้อมูลและการเข้าถึงเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้และชุมชน Open Source ซึ่งมีความเคลื่อนไหวในการอัปเดตข้อมูลต่างๆ ทุก 6 เดือน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานองค์ประกอบใหม่ๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มทั้งด้านประสิทธิภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัยสำหรับการสร้าง Public Cloud และ Private Cloud ที่เหมาะสม   OpenStack อนาคตของซอฟต์แวร์ในยุค ‘Open Infrastructure’  ในการประชุม OpenStack Summit จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลำดับความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของ OpenStack โดยมีความมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้แนวโน้มของเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่ปัญหาที่ผ่านของ OpenStack คือการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะสร้างการบูรณาการที่ดีขึ้นต่อไป  Jonathan Bryce (Executive Director,…