About Us

 

Nipa.Cloud เทคโนโลยีคลาวด์สากลระดับโลก
ขับเคลื่อนโดยคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0

About Us

Nipa.Cloud เทคโนโลยีคลาวด์สากลระดับโลกขับเคลื่อนโดยคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0

Dr. Abhisak Chulya
Founder & CEO

Dr. Abhisak Chulya
Founder & CEO

ab-3

Who we are

เราคือผู้นำทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์มาตรฐานสากลที่ให้บริการ Public Cloud แห่งแรกในประเทศไทย โดยที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ และยกระดับมาตรฐานขึ้น เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และใส่ใจทุกรายละเอียดของบริการคลาวด์ เราสร้างสรรค์โซลูชั่นกับธุรกิจทุกอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ

Vision

เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านคลาวด์ในยุค Digital Transformation ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพความรวดเร็ว และมาตรฐานความปลอดภัย ที่จะไม่หยุดพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นให้ธุรกิจประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Mission

บริหารจัดการระบบการทำงานภายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่งด้วยระบบ
Agile Management เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างรอบด้าน

NIPA History

timeline_pre_loader

2539

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ด้วย ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2543

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

2543

ให้บริการครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า “ชื่อไทยไม่มีดอท” เป็นเว็บไซต์ของคนไทย เพื่อคนไทยได้ใช้ภาษาไทยในการเข้าเว็บไซต์ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจำชื่อโดเมนเป็นภาษาอังกฤษ

2546

ร่วมมือกับ ISPs 4 รายใหญ่ได้แก่ KSC, CSLoxinfo,Asianet/ClickTA และ Internet Provider

2547

ชื่อไทยไม่มีดอท ได้รับ Johnnie Walker Classic “Keep Walking” จากบริษัท ริช มอนเด้ (เอเชีย)

2548

เปิดตัว NipaAds โฆษณา ออนไลน์รายแรกในประเทศไทย โดยมี 2 รูปแบบ คือ เว็บไซต์หน้ากลางเข้ามาค้นหาเพื่อดูข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลไว้ (Directory Service) และโฆษณาป้ายแบนเนอร์บนเว็บไซต์ต่างๆ (Banner Ads) กว่า 3,000 เว็ปไซต์

2551

ก่อตั้ง Internet Data Center เพื่อรองรับการรับ – ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวดเร็วขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน

2556

เปิดให้บริการระบบ NipaMail ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ Email Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิกได้ติดตามข่าวสารอย่างทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับการบริการ Email Marketing โดยเฉพาะ

2557

บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค Digital ได้ให้บริการโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจรบนแพลตฟอร์ม Google, Facebook รวมถึง NipaAds ซึ่งทางบริษัทเองก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การโฆษณา Online Digital Marketing อย่างเต็มรูปแบบ

2559

บริษัทฯ ร่วมกับ สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส(OSEDA) จัดงาน “1st CloudTechnology and Big Data Conference 2016”

2559

บริษัทได้จัดงาน Cloud OpenStack ครั้งแรกในอาเซียนภายใต้ชื่องาน “2nd Cloud OpenStack-Container Conference and Workshop 2016”

2560

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ ภายใต้อัตลักษณ์ที่แสดงถึงจุดยืนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2560

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 21 ล้านบาท

2560

งานครบรอบ 7 ปีของ Open Stack ที่ถือว่าบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้จัดงานครั้งนี้ ภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้ด้าน Cloud OpenStack & Big Data โดยผู้เชี่ยมชาญมากมาย อีกทั้งพบปะสังสรรค์เครือข่าย OpenStack

 

2560

บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศคลาวด์ “ระบบคลาวด์พร้อมใช้งาน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่รวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล”

2560

บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การบริหารจัดการมาตรฐาน ความปลอดภัยของข้อมูล (Informetion Security Management)

2560

เปิดให้บริการ Public Cloud เต็มรูปแบบโดยคนไทยแห่งแรกในประเทศไทย และเปิดตัว “Nipa Cloud Platform (NCP)” แพลทฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ Cloud Infrastructure ในองค์กรด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแล วางแผน และให้คำปรึกษา บนมาตรฐานสากล

2562

บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาตรฐานคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Engineering-Lifecycle Profiles For Very Small Enterprises (VSE))

2562

บริษัทฯร่วมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200% โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับกรมสรรพากร ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Export Award 2019) ประเภท Best Service Enterprise สาขา Digital Content U& Software จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล IP Champion 2019 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขา ลิขสิทธิ์จากงาน “IP Fair 2019” ที่จัดขึ้นโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

NIPA History

timeline_pre_loader

2539

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ด้วย ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2543

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

2543

ให้บริการครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า “ชื่อไทยไม่มีดอท” เป็นเว็บไซต์ของคนไทย เพื่อคนไทยได้ใช้ภาษาไทยในการเข้าเว็บไซต์ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจำชื่อโดเมนเป็นภาษาอังกฤษ

2546

ร่วมมือกับ ISPs 4 รายใหญ่ได้แก่ KSC, CSLoxinfo,Asianet/ClickTA และ Internet Provider

2547

ชื่อไทยไม่มีดอท ได้รับ Johnnie Walker Classic “Keep Walking” จากบริษัท ริช มอนเด้ (เอเชีย)

2548

เปิดตัว NipaAds โฆษณา ออนไลน์รายแรกในประเทศไทย โดยมี 2 รูปแบบ คือ เว็บไซต์หน้ากลางเข้ามาค้นหาเพื่อดูข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลไว้ (Directory Service) และโฆษณาป้ายแบนเนอร์บนเว็บไซต์ต่างๆ (Banner Ads) กว่า 3,000 เว็ปไซต์

2551

ก่อตั้ง Internet Data Center เพื่อรองรับการรับ – ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวดเร็วขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน

2556

เปิดให้บริการระบบ NipaMail ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ Email Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิกได้ติดตามข่าวสารอย่างทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับการบริการ Email Marketing โดยเฉพาะ

2557

บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค Digital ได้ให้บริการโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจรบนแพลตฟอร์ม Google, Facebook รวมถึง NipaAds ซึ่งทางบริษัทเองก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การโฆษณา Online Digital Marketing อย่างเต็มรูปแบบ

2559

บริษัทฯ ร่วมกับ สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส(OSEDA) จัดงาน “1st CloudTechnology and Big Data Conference 2016”

2559

บริษัทได้จัดงาน Cloud OpenStack ครั้งแรกในอาเซียนภายใต้ชื่องาน “2nd Cloud OpenStack-Container Conference and Workshop 2016”

2560

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ ภายใต้อัตลักษณ์ที่แสดงถึงจุดยืนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2560

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 21 ล้านบาท

2560

งานครบรอบ 7 ปีของ Open Stack ที่ถือว่าบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้จัดงานครั้งนี้ ภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้ด้าน Cloud OpenStack & Big Data โดยผู้เชี่ยมชาญมากมาย อีกทั้งพบปะสังสรรค์เครือข่าย OpenStack

 

2560

บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศคลาวด์ “ระบบคลาวด์พร้อมใช้งาน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่รวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล”

2560

บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การบริหารจัดการมาตรฐาน ความปลอดภัยของข้อมูล (Informetion Security Management)

2560

เปิดให้บริการ Public Cloud เต็มรูปแบบโดยคนไทยแห่งแรกในประเทศไทย และเปิดตัว “Nipa Cloud Platform (NCP)” แพลทฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ Cloud Infrastructure ในองค์กรด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแล วางแผน และให้คำปรึกษา บนมาตรฐานสากล

2562

บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาตรฐานคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Engineering-Lifecycle Profiles For Very Small Enterprises (VSE))

2562

บริษัทฯร่วมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200% โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับกรมสรรพากร ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Export Award 2019) ประเภท Best Service Enterprise สาขา Digital Content U& Software จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล IP Champion 2019 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขา ลิขสิทธิ์จากงาน “IP Fair 2019” ที่จัดขึ้นโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562