SLA Change Notice

SLA Change Notice To All Customer: To provide even better customer service and comply with our applicable standards, we’re changing and updating our Service Level Agreement (SLA). This notice describes the changes to SLA. The Changes are beneficial to you and will be in effect on September, 26th 2021 onwards. You can find the link…

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการ Service Level Agreement (SLA)

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการ (SLA) เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทนำมาปรับใช้อยู่เสมอ ประกาศฉบับนี้จึงต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการที่จะเกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อท่าน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงเอกสารมาตรฐานการให้บริการฉบับปรับปรุงได้ที่ https://www.nipa.cloud/sla/ มาตรฐานการให้บริการฉบับใหม่จะถูกเปลี่ยนแปลงให้ได้มาตรฐานมากขึ้น มีการพัฒนาและปรับปรุงให้การบริการ และการดำเนินงานของเราสามารถวัดผลได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด และเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้ ลำดับความสำคัญของการจัดการเหตุอุบัติการณ์ เปลี่ยนแปลงจาก High, Medium, Low เป็น Critical (Security Incident), High, Medium และ Low. ลำดับความสำคัญของการจัดการคำร้องขอ เปลี่ยนแปลงจาก High, Medium, Low เป็น High, Medium, Low และ Planned. ระยะเวลาการตอบกลับสำหรับเหตุอุบัติการณ์และคำร้องขอทุกระดับ เปลี่ยนแปลงจาก ภายใน 12 ชั่วโมง เป็น ภายใน 30 นาที…

NIPA Cloud” คลาวด์สัญชาติไทย ที่ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณได้มหาศาล กรณีศึกษา: กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส (KTBCS)

ในปัจจุบันภาพรวมเทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้งานมากขึ้นและชัดเจนในช่วงโควิด-19 อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน แต่มักเป็นการพึ่งพาโครงสร้างเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มมีการปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศเพื่อลดต้นทุนจากการไปใช้เทคโนโลยีคลาวด์จากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง NIPA Cloud สามารถช่วยลดต้นทุนให้ธนาคารกรุงไทยได้มากถึงกว่าร้อยล้านบาทต่อปี NIPA Cloud เบอร์ 1 ในวงการ Cloud Technology เมืองไทย รุกงานมูลค่ากว่า 120 ล้านจากกรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส (KTBCS) ในเครือธนาคารกรุงไทย ในการจัดทำโครงสร้างไอทีด้าน Cloud Infrastructure และ Cloud Management Software เพื่อสอดรับกับแผนพัฒนา Vayu Cloud รวมทั้งหมด 5 โครงการ เป็นระยะของสัญญารวม 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารกรุงไทยสามารถลดต้นทุนด้านไอทีด้วยการย้ายขึ้นคลาวด์ได้มากถึงปีละกว่าร้อยล้านบาท นายอภิศักดิ์ จุลยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิภาเทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud เปิดเผยเป็นครั้งแรก ในวันที่ 27 กรกฎคมที่ผ่านมา…

“นิภาคลาวด์” คลาวด์สัญชาติไทย จับมือกับ GIGABYTE เปิดตัว Enterprise Public Cloud สู้ Global Clouds

นิภาคลาวด์ (NIPA Cloud) ได้เปิดให้บริการ Public Cloud และ Private Cloud มากว่า 4 ปี โดยมีเป้าหมายหลักคืออยากให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีคลาวด์ในราคาที่จับต้องได้ และพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติให้น้อยที่สุด บริษัทจึงได้คิดค้นทำการวิจัยและพัฒนาระบบคลาวด์ด้วยตนเองจาก OpenStack ซึ่งเป็น Open Source Software ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้ที่มีความต้องการใช้งานคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่โดดเด่นของ NIPA Cloud คือการเป็นผู้ติดตั้ง VAYU Cloud ซึ่งเป็น Private Cloud ให้กับธนาคารกรุงไทย (KTBCS) มากถึง 3 Clusters ในปี 2021 นี้ บริษัทเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพของ Public Cloud และคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดคลาวด์ในประเทศ ด้วยการเปิดตัว NIPA Enterprise Public Cloud ซึ่งสามารถทลายข้อจำกัดของ Public Cloud วงเดิมในหลายด้าน อาทิเช่น รองรับการใช้งาน Multi-site…

สรุปภาพรวมงาน Innovated Thai Infrastructure Cloud: It’s Time to “CHANGE” หรือ “ยกระดับความคิด เปลี่ยนธุรกิจสู่คลาวด์”

ผ่านไปแล้วกับงาน Innovated Thai Infrastructure Cloud: It’s Time to “CHANGE” หรือ “ยกระดับความคิด เปลี่ยนธุรกิจสู่คลาวด์” เมื่อ วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางการสัมมนาออนไลน์ Webinar โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ NIPA.Cloud, DEPA, Intel และ My Mooban ภายในงานวิทยากรได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดการใช้งานของเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถเพิ่มศักยภาพ และขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ และปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation ได้อย่างเต็มตัว โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า) ได้กล่าวถึงเสาหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ Software, Hardware, Infrastructure, Digital Content และ Telecommunication ซึ่งทั้งหมดเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้มีความมั่นคง…

NIPA.Cloud ยกระดับการให้บริการด้านไอที ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018

NIPA.Cloud ยกระดับการให้บริการด้านไอที ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการ Public Cloud และ Private Cloud รวมถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Co-location และ Dedicated Server ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครันกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านไอทีที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง มาตรฐานจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ของ NIPA.Cloud ที่มีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ด้านการบริหารบริการไอทีโดยเฉพาะ โดยเน้นรายละเอียดไปในเรื่องของการสร้างกระบวนการที่มีเป้าหมาย จากการบริหารจัดการการให้บริการด้านไอทีให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความต้องการของผู้ให้บริการที่จะส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพไปยังผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรในองค์กรและลูกค้าหรือคู่ค้า หลังจากนี้ NIPA.Cloud ขอมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการด้านไอทีในยุค…

Innovated Thai Infrastructure Cloud: It’s Time to ‘CHANGE’

งานสัมมนาที่จะ ‘เปลี่ยน’ ความคิด เปิดมุมมองใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมในโลกปัจจุบัน เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจของคุณให้สามารถลดต้นทุนได้มากขึ้น กำจัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมกับทำให้โครงสร้าง IT ของคุณแข็งแกร่งและทันสมัย สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในโลกปัจจุบัน ดังที่ทุกองค์กรต้องเจอกับวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา หากยังคิดแบบเดิม ทำธุรกิจแบบเดิม แล้วองค์กรของคุณจะปรับตัวเข้ากับโลกธุรกิจ ที่ ‘เปลี่ยน’ ไปทุกวัน ได้อย่างไร? งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ SMB หรือกลุ่มบริษัทผู้รับทำโซลูชันด้านไอที (SI) รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ที่กำลังมองหาโครงสร้าง IT ใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กร สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ ความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์ในการเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัย ร่วมรับฟังประสบการณ์จริง ในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ขององค์กรในแต่ละอุตสาหกรรม วิธีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดให้องค์กร ลงทะเบียน คลิก เริ่มต้นการย้ายข้อมูลสู่ระบบคลาวด์กับ NIPA CLOUD วันนี้ เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกองค์กร ติดต่อเรา

NIPA.Cloud ร่วมแสดงความยินดี กับ "โปรแจ๊คกี้" อาภาสิรี คว้าแชมป์รอบเพลย์ออฟ รายการ บีจีซี-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ ชาลเล้นจ์

“โปรแจ๊คกี้” อาภาสิรี คว้าแชมป์รายการบีจีซี-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ ชาลเล้นจ์ สนาม 6 โปรกอล์ฟระดับเอเชียที่ NIPA.Cloud ให้การสนับสนุน

จากการประกาศเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ NIPA.Cloud กับ ‘อาภาสิรี จุลยา’ หรือ แจ๊คกี้ นักกีฬากอล์ฟไทยระดับเอเชีย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา   ล่าสุด ‘โปรแจ๊คกี้’ แข่งเพลย์ออฟคว้าแชมป์โปรสตรี บีจีซี-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ ชาลเล้นจ์ สนาม 6 ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ด้วยสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ วันแรกตี 66 และวันที่สองรักษาสแควร์พาร์ 72 ขยับจากอันดับ 2 เป็นที่ 1 ร่วมกับ “โปรเนท”นนทยา ศรีสว่าง ที่วันที่สอง ระเบิดฟอร์ม ทำ 4 อันเดอร์พาร์ ทำให้จบ 2 วัน สกอร์เท่ากัน ที่ 6 อันเดอร์พาร์ 138   หลังจากเพลออฟในหลุมแรก…

ถอดรหัสความสำเร็จของธุรกิจดิจิทัล ในยุค New Normal โดย ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ในงาน Startup Marketplace is Live Now by Startup Thailand

ในช่วงสถานการณ์ความไม่ปกติจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจเกิดความชะลอตัว และติดขัด นำมาซึ่งความจำเป็นต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง หรือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้แต่ละธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ โดยหลายธุรกิจได้เริ่มผลักดันตัวเองสู่โลกออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ช่องทางใหม่ๆทางการตลาด และเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับองค์กร และช่วยลดต้นทุนได้ อย่าง Digital Marketing และ Cloud Computing   ความน่าสนใจนี้ทำให้ Startup Thailand ได้จัดรายการ Startup Marketplace is Live Now เพื่อถอดรหัสความสำเร็จ ในการพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาส ในยุค New Normal และเป็นแนวทางให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมทั้งเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยหนึ่งผู้รับเชิญ​มาร่วมแลกเปลี่ยนความประสบการณ์ในครั้งนี้ คือ ดร.อภิศักดิ์ จุลยา กรรมการบริหาร NIPA Technology   ดร. อภิศักดิ์ จุลยา ได้อธิบายถึงลักษณะการให้บริการของ NIPA Technology ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ทั้งด้าน Digital Marketing…

NIPA.Cloud เดินหน้าสนับสนุนโปรกอล์ฟสาวไทย “อาภาสิรี จุลยา” หรือ แจ๊คกี้ สู่เวทีระดับโลก

NIPA.Cloud เน้นย้ำการเป็น “คลาวด์ไทยเพื่อคนไทย” และมุ่งสู่การเป็นเทคโนโลยีของคนไทยในระดับสากล จึงเล็งเห็นความสำคัญนักกีฬาไทยที่มีความมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก และพร้อมสนับสนุน ‘อาภาสิรี จุลยา’ หรือ แจ๊คกี้ นักกีฬากอล์ฟไทยเพื่อคว้าตั๋ว LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้สำเร็จ   สำหรับผลงานครั้งล่าสุดของโปรสาว แจ๊คกี้ – ‘อาภาสิรี จุลยา’ โปรกอล์ฟระดับแนวหน้าของเอเชีย ซึ่งเป็นการแข่งขัน ครั้งที่ 4 ในรายการ SINGHA-SAT Thai LPGA Championship โดยแจ๊คกี้ทำผลงาน hole-in-one ที่หลุม 7 เป็นพาร์ 3 ระยะ 155 หลา และได้รับรางวัลเมมเบอร์ชิพที่สนามวอเตอร์มิลเป็นระยะเวลา 1 ปี   ผลงานที่ผ่านมา   ■ ปี 2018-2019 ได้เข้าแข่งขันในรายการ เลดี เอเชียน ทัวร์, ไชน่า แอลพีจีเอ ทัวร์, ไต้หวัน แอลพีจีเอ…