ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  2020/12/22 13:00:00
  2020/12/22 13:00:00   INNOVATED THAI INFRASTRUCTURE CLOUD: IT’S TIME TO CHANGE

   ปัจจุบันในหลากหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เริ่มมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในองค์กรมากขึ้น (อ้างอิงจากผลสำรวจของ survey by RightScale) ตัวแปรหลัก ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การที่องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่าย (Cost Optimization) ในการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น สามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการบริหารจัดการให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ดังที่ทุกองค์กรต้องเจอกับวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา
   คำถามคือ เราจะสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร? หากเรายังใช้วิธีคิดแบบเดิม
   NIPA.Cloud ผู้ให้บริการโซลูชัน IT Infrastrcture จัดงานสัมมนาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เพื่อเสนอโซลูชันใหม่สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจ SMB ด้วยการ ‘เปลี่ยน’ จากการใช้งานโครงสร้าง IT แบบเดิม สู่เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งาน Public/Private Cloud จากองค์กรที่ใช้งานจริงในแต่ละอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ      ที่ดีกว่าเดิม เพื่อองค์กรของคุณ

   Who should
   attend the event ?

   People who work in these industries

   – Banking & Financial
   – Entertainment
   – Healthcare
   – Industrial Manufacturing
   – Information Technology
   – Insurance
   – Retail / Wholesale
   – System Integrator
   – Telecommunication
   – Transport

   INNOVATED THAI INFRASTRUCTURE CLOUD:

   IT’S TIME TO CHANGE

   ปัจจุบันในหลากหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เริ่มมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในองค์กรมากขึ้น (อ้างอิงจากผลสำรวจของ survey by RightScale) ตัวแปรหลัก ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การที่องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่าย (Cost Optimization) ในการดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น สามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการบริหารจัดการให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ดังที่ทุกองค์กรต้องเจอกับวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา
   คำถามคือ เราจะสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร? หากเรายังใช้วิธีคิดแบบเดิม
   NIPA.Cloud ผู้ให้บริการโซลูชัน IT Infrastrcture จัดงานสัมมนาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เพื่อเสนอโซลูชันใหม่สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจ SMB ด้วยการ ‘เปลี่ยน’ จากการใช้งานโครงสร้าง IT แบบเดิม สู่เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแชร์ประสบการณการใช้งาน Public/Private Cloud จากองค์กรที่ใช้งานจริงในแต่ละอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ      ที่ดีกว่าเดิม เพื่อองค์กรของคุณ

   Why you should attend ?

   1. ร่วมรับฟังความรู้และตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) กับการ ‘เปลี่ยน’ กลยุทธ์ในธุรกิจยุคปัจจุบัน
   2. ร่วมรับฟังกรณีศึกษาของการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการสื่อสาร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมการเงิน หรือ อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

   Difficulty Level: Beginner

   NIPA Logo (new tagline)-03

   Nipa.Cloud เป็นผู้นำด้าน Cloud Technology มาตรฐานสากล ที่ให้บริการ Public Cloud เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมองค์กรระดับโลกได้ และยังสร้างสรรค์ Solution ให้กับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

   page-city

   Why you should attend ?

   1. ร่วมรับฟังความรู้และตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) กับการ ‘เปลี่ยน’ กลยุทธ์ในธุรกิจยุคปัจจุบัน
   2. ร่วมรับฟังกรณีศึกษาของการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการสื่อสาร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมการเงิน หรือ อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

   Difficulty Level: Beginner

   Nipa.Cloud เป็นผู้นำด้าน Cloud Technology มาตรฐานสากล ที่ให้บริการ Public Cloud เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมองค์กรระดับโลกได้ และยังสร้างสรรค์ Solution ให้กับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

   page-city

   Speakers

   22 ธันวาคม 2563

   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ห้อง707 ชั้น7

   Main Agenda (Tentative)
   12.00 – 13.00 Registration

   13.00 – 13.20 Opening & Keynote Speech
   Strategies to Drive Thai Business Growth Through Digital Experience Innovation

   Asst. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin – President/CEO, DEPA 

   13.20 – 13.50 An Innovated Journey to Local Public Private Cloud Provider

   Dr. Abhisak Chulya – CEO & Founder, Nipa.Cloud


   13.50 – 14.10 Inside Nipa Cloud Platform – Amazing features with easy UX/UI

   Pipitpon Noalngam – System Analyst, Nipa.Cloud


   14.10 – 14.40 Cloud and the Future of Digital Business

   Dr. Chinawut Chinaprayoon – Executive Vice President, DEPA


   14.40 – 15.00 Operation Strategy For A Reliable Public Cloud – It’s Not an Option

   Natthaphon Phoonsookserm – Cloud Operations Manager, Nipa.Cloud


   15.00 – 15.15 Scaling in the cloud with Intel Optane Persistent Memory,

   Sirisak Thonthong – Industry Technical Specialist, Intel Thailand


   15.15 – 15.30 The Role of Cloud in Digital Transformation and The Future of Enterprise Data

   Dr. Aphinat Tiamsuphat, Senior Team Leader (Digital Platform and Service Promotion Department), DEPA

   USE CASE SESSIONS
   15.30 – 15.45 Private Cloud For Banking – A Huge Saving & Flexibility

   Charnsilp Chinprasert  – CTO, Nipa.Cloud


   15.45 – 16.00 Stay Safe & Secure with Home Cloud (To Be Determined)

   Henry Ong, CEO – My Mooban


   16.00 – 16.15 Private Cloud For Telco – Multi Regions

   Khomkrit Viangvises – Principal Engineer, Nipa.Cloud


   16.15 – 16.30 ERP on Cloud Solution (To Be Detemined)
   Trithad Triphattansasuwan – Chief Customer Officer, J-DEA SOLUTIONS

   16.30 – 16.45 eCommerce Platform to Power Your Business

   Thitiwat Nuntanitti – General Manager, Nipa.Cloud


   16.45 – 17.00 Closing Speech & Lucky Draws
   Main Agenda (Tentative)
   12.00 – 13.00 Registration

   13.00 – 13.20

   Opening & Keynote Speech
   Asst. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin – President/CEO, DEPA


   13.20 – 13.50 An Innovated Journey to Local Public / Private Cloud Provider

   Dr. Abhisak Chulya – CEO & Founder, Nipa.Cloud


   13.50 – 14.10 Inside Nipa Cloud Platform – Amazing feature with easy UX/UI

   Pipitpon Noalngam – System Analyst, Nipa.Cloud


   14.10 – 14.40

   Cloud and the Future of Digital Business

   Dr. Chinawut Chinaprayoon – Executive Vice President (Director of Digital Startup Insititute), DEPA


   14.40 – 15.00 Operation Strategy For A Reliable Public Cloud – It’s Not an Option

   Natthaphon Phoonsookserm – Cloud Operations Manager, Nipa.Cloud


   15.00 – 15.15

   Optane – Intel Technology Update

   Sirisak Thonthong – Industry Technical Specialist, Intel Thailand


   15.15 – 15.30

   The Role of Cloud in Digital Transformation and The Future of Enterprise Data

   Dr. Supakorn Sittichai – Executive Vice President (Director of Digital Startup Insititute), DEPA

   USE CASE SESSIONS
   15.30 – 15.45 Private Cloud For Banking – A Huge Saving & Flexibility

   Charnsilp Chinprasert  – CTO, Nipa.Cloud


   15.45 – 16.00 Stay Safe & Secure with Home Cloud (To Be Determined)

   Henry Ong, CEO – My Mooban


   16.00 – 16.15 Private Cloud For Telco – Multi Regions
   Khomkrit Viangvises – Principal Engineer, Nipa.Cloud

   16.15 – 16.30 To Be Determined

   16.30 – 16.45 Odoo ERP solution on Cloud For SME, Officemate

   Thitiwat Nuntanitti – General Manager, Nipa.Cloud


   16.45 – 17.00 Closing Speech

   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
   ห้อง 707 ชั้น 7

   80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
   ห้อง 707 ชั้น 7

   80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900